Gündüzleri normal Kübrayım.Geceleri adım Kırmızıdır.Motoruma biner,dansımı yaparım.
Twitter: serseriimayin
karanlikmaske-deactivated201310 sordu: Senin blogunda bir sorun var, bazen girip bazen girmiyor


Yanıtla:

bilemiyorum

Posted
1 yıl önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter